Informujemy, że na mocy umowy zawartej pomiędzy Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego a Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny i Muzeum Historii Żydów Polskich materiały z portalu Polin zostały przekazane na rzecz portalu Wirtualny Sztetl.

 

 

 

 

 

www.sztetl.org.pl.

 

 

 

 

 

Logotypy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Muzeum Historii Żydów Polskich